Aanvragen per direct

network-1019778

Wij plaatsen onze opdrachten bewust heel summier op het internet, bij interesse kun je altijd even mailen naar hamelink@manit.eu onder vermelding van het aanvraagnummer.

Aanvraagnummer 23005 Functioneel beheerder (Vast dienstverband Eindhoven)

Als functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor alle ICT-zaken, hard- en software . Daarnaast beheert de functioneel beheerder de informatievoorziening.

Algemeen:

 • generalist
 • hands-on v.w.b. werkplekbeheer gestructureerd / analytisch
 • open minded naar (mogelijke) problemen kijkend
 • eager om (naast beheerwerkzaamheden) processen en afvalbranche te leren kennen

Operationeel:

 • Meewerken aan diverse ICT-projecten
 • Rapporteren aan de financiële manager
 • Plaatsen/aanleggen van hard- en software
 • Bestellen van hard- en software
 • Data en ledigingen in de afvalkalender plaatsen
 • Onderhouden van contacten met leveranciers
 • Het innemen van een faciliterende rol naar medewerkers toe op het gebied van ICT
 • Uitleg en instructiegeven over nieuwe softwarepakketten

Advies:

 • Adviseert over lopende contracten met leveranciers
 • Adviseert de afdeling inkoop tijdens aanbestedingen die betrekking hebben op de afdeling AO/IC

Competenties:

 • Communicatieve vaardigheid
 • Proactief handelen
 • Projectmatig werken
 • Samenwerken

Kernwaarden:

Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij/zij te allen tijde handelt binnen de kaders die beschreven zijn in de missie, visie, kernwaarden en het DNA .

Naast deze Functioneel beheerder is er nog een ICT medewerker waarmee goed samengewerkt moet worden. Samen operationele problemen direct oplossen.

Soort dienstverband: Vaste baan, Fulltime

Reacties naar : hamelink@manit.eu


De Privacyrichtlijn en de daarop gebaseerde Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) komen te vervallen. De komst van de AVG brengt nieuwe verplichtingen met zich mee voor het bedrijfsleven, en niet in de laatste plaats voor de sectoren die zich bezig houden met zzp’ers, uitzenden, detachering, payrolling en arbeidsbemiddeling. Onder de AVG krijgen betrokkenen (de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) meer en verbeterde privacyrechten. Rechten die ook al golden onder de Privacyrichtlijn en de Wbp blijven bestaan, zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Er wordt echter ook een aantal nieuwe rechten geïntroduceerd.

Indien je ons je CV wilt sturen, verzoeken we je om onderstaande formulier “toestemming verwerking persoonsgegevens aan ons getekend te sturen, zodat helder is wat we er mee doen. Wij zullen nooit informatie van CV’s delen zonder je daarover eerst toestemming te vragen. Formulier : https://www.manit.nl/wp-content/uploads/2018/06/Toestemming-verwerking-persoonsgegevens-aanvraag.doc

Stuur daarna je CV dan naar info@manit.eu

Persoonlijk contact is de sleutel van ons succes.