Aanvragen per direct

network-1019778

Wij plaatsen onze opdrachten bewust heel summier op het internet, bij interesse kun je altijd even mailen naar hamelink@manit.eu onder vermelding van het aanvraagnummer.

202201 Projectmanager

Klant gebruikt Navision als ERP systeem.
Doel is dit pakket te migreren naar de SaaS oplossing Business Central, inclusief
aanpassing van onderliggende processen, zoals voorraadbeheer, bereidingen,
supply chain, et cetera. Requirements, scope en groot deel van de planning zijn
afgelopen periode bepaald. Project gaat naar executie-fase, waarin met hulp van
externe leverancier en eigen IT-afdeling pakket wordt geïmplementeerd.

Competenties:

    Plannen, organiseren, voortgangsbewaking: Proces / Regisseur
Sterk in het bewaken van de scope en gericht op executie.
Leiderschap en communicatief vaardig
Gericht op samenwerking maar ook vasthoudend
Omgevingsbewustzijn: Multidisciplinair stakeholder management

Kennis en ervaring

    Meerdere jaren projectmanagement ervaring op snijvlak business en IT.
Implementatie ERP systemen (bij voorkeur Navision)
Managen softwareleverancier
Kennis van ERP gerelateerde bedrijfsprocessen
Hybride project aanpak (combinatie Agile en Prince2)
Kennis van en ervaring met farmaceutische werkprocessen is een pré

 

De Privacyrichtlijn en de daarop gebaseerde Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) komen te vervallen. De komst van de AVG brengt nieuwe verplichtingen met zich mee voor het bedrijfsleven, en niet in de laatste plaats voor de sectoren die zich bezig houden met zzp’ers, uitzenden, detachering, payrolling en arbeidsbemiddeling. Onder de AVG krijgen betrokkenen (de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) meer en verbeterde privacyrechten. Rechten die ook al golden onder de Privacyrichtlijn en de Wbp blijven bestaan, zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Er wordt echter ook een aantal nieuwe rechten geïntroduceerd.

Indien je ons je CV wilt sturen, verzoeken we je om onderstaande formulier “toestemming verwerking persoonsgegevens aan ons getekend te sturen, zodat helder is wat we er mee doen. Wij zullen nooit informatie van CV’s delen zonder je daarover eerst toestemming te vragen. Formulier : https://www.manit.nl/wp-content/uploads/2018/06/Toestemming-verwerking-persoonsgegevens-aanvraag.doc

Stuur daarna je CV dan naar info@manit.eu

Persoonlijk contact is de sleutel van ons succes.