Aanvragen per direct

network-1019778

Wij plaatsen onze opdrachten bewust heel summier op het internet, bij interesse kun je altijd even mailen naar hamelink@manit.eu onder vermelding van het aanvraagnummer.

Aanvraagnummer 23004 Functioneel beheerder (Vast dienstverband Nijmegen)

Functieomschrijving
Functioneel Beheerder

Positie in de organisatie

Medewerker op de afdeling Informatiesering & Automatisering

Je rapporteert aan het hoofd I&A

Werkt nauw samen met collega’s binnen I&A, Key-users en (externe) partners.

Typering resultaat

Is verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van één of meer informatiesystemen, zorgt voor de continuïteit van de systemen door te controleren op juistheid van inrichting en ondersteunt bij de integriteit van data en zorgt voor goed beheer en onderhoud.

Taken en verantwoordelijkheden
Je bent de schakel tussen ICT, gebruikers en leveranciers en focust je op het gebruik van de informatievoorziening in de dagelijkse praktijk. Je wilt dat de gebruikers optimaal kunnen werken met de bestaande informatievoorziening. Daarin heb je de volgende aandachtsgebieden:

Gebruikersondersteuning en beheren informatie

 • Vragen over informatiesystemen van key-users beantwoorden en incidenten oplossen.
 • Gebruikersfuncties beheren en inrichten.
 • Import en export functionaliteiten onderhouden zodat de operatie (het integraal beheren van de openbare ruimte) het werk optimaal kan doen.
 • Het onderhouden van toegangsbeheer (rollen en rechten).
 • Het opstellen en onderhouden van werkinstructies.
 • Controleren, rapporteren en bewaken van de datakwaliteit zodat inconsistentie van de informatievoorziening tot het minimum behoort.
 • Fungeren als troubleshooter bij incidenten op de verschillende Milieustraten en ons hoofdkantoor.

wijzigingenbeheer en releases

 • Behoeften van de gebruikers en organisatie inventariseren, beschrijven en beantwoorden.
 • Het kunnen opstellen van beheer- en analysevraagstukken.
 • Sturen op de planning van de release (draaiboek, afspraken maken met de leveranciers)
 • Releases voorbereiden, begeleiden en implementeren.
 • Uitvoeren functionele testen, testcases opstellen/onderhouden en coördineren van de gebruikersacceptatietest (FAT, GAT).
 • Het afstemmen met interne en externe partners en/of leveranciers.
 • Advies geven over updates en releases, verbeteringen en kostenconsequenties ten aanzien van de applicaties. Daaropvolgend zorgen voor het tijdig bijwerken van de applicatie naar een nieuwere versie.
 • Betrokken zijn bij koppelingen die relatie hebben met de beheerde applicatie en identificeren en rapporteren van toekomstige problemen rondom het functioneel beheer. Begeleiden van testen en aanpassingen naar aanleiding van wijzigingsvoorstellen tot de beheerde applicatie.

Projecten

 • Adviseren over vernieuwingen en veranderingen binnen (complexe) vraagstukken.
 • Deelnemen in projectgroepen ter verbetering van de informatievoorziening.

Wie ben jij ?

Vereiste kwalificaties specifiek voor de functie

 • HBO werk – en denkniveau, bij voorkeur een ICT gerelateerde opleiding.
 • 2 á 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
 • Kennis en ervaring met testen en testcases opstellen.
 • Passie voor je vak en jezelf verder willen ontwikkelen op het gebied van functioneel beheer en/of ICT.
 • Het Microsoft-pakket ben je kundig (Outlook, Excel Word, , Sharepoint, 365).
 • Bereidheid om d.m.v. opleidingen in jezelf te (blijven) investeren.
 • Je gaat een uitdaging niet uit de weg gezien de veelzijdige werkomgeving

Het is een pré dat jij

 • Kennis hebt van data-analyses, processen binnen het functioneel beheer en het opstellen en lezen rapportages.
 • Inhoudelijke kennis hebt applicaties in de afvalbranche zoals Bor-Vision, MUR en tooling zoals SQL, rapportagetooling (Power BI, TimeXtender).

Competenties

Je herkent de volgende competenties bij jezelf

 • Adviesvaardigheden
 • Analytisch
 • Communicatief sterk
 • Probleemoplossend
 • Plannen en organiseren
 • Zelfsturend
 • Klantgericht
 • Kwaliteitsgericht
 • Samenwerken

Soort dienstverband: Fulltime, Vaste baan

Salaris: €4.200,00 – €5.300,00 per maand Rooster: ma-vr
Soorten aanvullende vergoedingen: Bonusregeling Vakantiegeld
Verwachte startdatum: 01-07-2023

Reacties naar : hamelink@manit.eu


De Privacyrichtlijn en de daarop gebaseerde Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) komen te vervallen. De komst van de AVG brengt nieuwe verplichtingen met zich mee voor het bedrijfsleven, en niet in de laatste plaats voor de sectoren die zich bezig houden met zzp’ers, uitzenden, detachering, payrolling en arbeidsbemiddeling. Onder de AVG krijgen betrokkenen (de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) meer en verbeterde privacyrechten. Rechten die ook al golden onder de Privacyrichtlijn en de Wbp blijven bestaan, zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Er wordt echter ook een aantal nieuwe rechten geïntroduceerd.

Indien je ons je CV wilt sturen, verzoeken we je om onderstaande formulier “toestemming verwerking persoonsgegevens aan ons getekend te sturen, zodat helder is wat we er mee doen. Wij zullen nooit informatie van CV’s delen zonder je daarover eerst toestemming te vragen. Formulier : https://www.manit.nl/wp-content/uploads/2018/06/Toestemming-verwerking-persoonsgegevens-aanvraag.doc

Stuur daarna je CV dan naar info@manit.eu

Persoonlijk contact is de sleutel van ons succes.