Aanvragen per direct

network-1019778

Wij plaatsen onze opdrachten bewust heel summier op het internet, bij interesse kun je altijd even mailen naar hamelink@manit.nl onder vermelding van het aanvraagnummer

2019003 Kwartiermaker / SOC Coördinator (ad interim)

Inhoud van de functie:  

Omschrijving werkzaamheden Klant heeft op hoofdlijnen nut en noodzaak van een Security Operations Center (SOC) uitgewerkt. De belangrijkste beleidskaders voor het SOC zijn benoemd. Voor de voorbereiding, implementatie en initiële coördinatie van dit SOC zijn we op zoek naar een Kwartiermaker / SOC Coördinator (ad interim) met als taken en vaardigheden:

KWARTIERMAKER:
▪ Organisatorisch en inhoudelijk opzetten van het SOC inclusief processen, functies, rollen, taken en bevoegdheden en keuze voor de benodigde middelen / technologie.
▪ Inbedden van de SOC diensten binnen de totale ICT dienstverlening.
▪ Plan van aanpak realisatie Klant Security / SOC groeiambitie naar het gewenste volwassenheidsniveau (uitgaand van de nulmeting december 2018).
▪ Implementatie en evaluatie van de SOC roadmap inclusief stakeholder management.
▪ Verantwoordelijk voor het opbouwen van structurele samenwerking met de relevante teams en afdelingen m.b.t. informatiebeveiliging en privacy.
▪ Vormgeven van de samenwerkingsverbanden met specialisten op andere veiligheidsgebieden binnen en buiten Klant.

SOC COÖRDINATOR (AD INTERIM):
▪ Aan de hand van de input uit het SOC rapporteren over risico’s, changes en incidenten en adviseren over eventuele te nemen structurele maatregelen.
▪ Participeren in diverse landelijke en bedrijfsspecifieke samenwerkingsverbanden.
▪ Signaleren van trends, ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van informatiebeveiliging en wet- en regelgeving rondom privacy en ontwerpen van wijzigings- en verbetervoorstellen hieromtrent.
▪ Coördineren van acute security incidenten en oplossen van kwetsbaarheden
▪ Overdracht en kennisborging van beschreven taken aan interne functiehouder.

Functie-eisen, kennis en vaardigheden ✓ Bewezen academisch werk- en denkniveau (minimaal afgeronde HBO opleiding op gebied van Information Technology / Information Security)
✓ Ervaring met organisatievormen binnen het ICT Security domein
✓ Referenties op het gebied van “kwartier maken” binnen ICT organisatie(s)
✓ Kennis van cybersecurity, data-analysis, SIEM en threat intelligence, IT-security, riskmanagement en privacy wetgeving (AVG), bekend met security architectuur
✓ Inzicht in en gevoel voor sociale, technische, juridische en politiek-bestuurlijke verhoudingen en de daarbij aanwezige ‘governance’
✓ Motiverend, stimulerend en enthousiasmerend vermogen
✓ Vasthoudend, richtinggevend en resultaat gedreven
✓ Uitstekende beheersing van Nederlandse taal in zowel spraak en schrift

2019005 Testcoordinator

Omschrijving opdracht:
Ivm een datacenter migratie-project zoeken we een test coördinator die testplannen voor de te migreren systemen opstelt, coördineert en rapporteert.
Op basis van functionele specificaties zorg je voor de vertaling naar gestructureerde testcases.
Je werkt testscenario’s uit met bijbehorende scripts en gegevens;
Je stelt een planning op voor de uitvoering van de testcases en stemt deze af met de stakeholders aan zowel IT- als gebruikerszijde.
Je ondersteunt de Key-users bij het specificeren en uitvoeren van Gebruikers Acceptatie Testen.
Gewenste startdatum: 1 maart 2019
Verwachte einddatum: 30 juni 2019
Inzet per week: 24 uur
Profiel:
Competentie gebieden
• Communicatief vaardig (stakeholders op meerdere niveaus)
• Gestructureerd en vasthoudend
• Op conceptueel niveau begrip hebben van de bedrijfsprocessen in relatie tot de techniek.

Aantoonbare kennis en ervaring

• Kennis van en ervaring met testtechnieken, hulpmiddelen voor testmanagement, testautomatisering

• Minimaal 3 jaar ervaring in testanalyse en -aanpak;
• Minimaal 3 jaar ervaring met (gebruikers) testen binnen complexe organisaties / projecten;

Opleiding
• HBO- of WO-niveau werk- en denk niveau;
• Test management gerelateerde trainingen/cursussen

De Privacyrichtlijn en de daarop gebaseerde Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) komen te vervallen. De komst van de AVG brengt nieuwe verplichtingen met zich mee voor het bedrijfsleven, en niet in de laatste plaats voor de sectoren die zich bezig houden met zzp’ers, uitzenden, detachering, payrolling en arbeidsbemiddeling. Onder de AVG krijgen betrokkenen (de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) meer en verbeterde privacyrechten. Rechten die ook al golden onder de Privacyrichtlijn en de Wbp blijven bestaan, zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Er wordt echter ook een aantal nieuwe rechten geïntroduceerd.

Indien je ons je CV wilt sturen, verzoeken we je om onderstaande formulier “toestemming verwerking persoonsgegevens aan ons getekend te sturen, zodat helder is wat we er mee doen. Wij zullen nooit informatie van CV’s delen zonder je daarover eerst toestemming te vragen. Formulier : https://www.manit.nl/wp-content/uploads/2018/06/Toestemming-verwerking-persoonsgegevens-aanvraag.doc

Stuur daarna je CV dan naar info@manit.nl

Persoonlijk contact is de sleutel van ons succes.