Aanvragen per direct

network-1019778

Wij plaatsen onze opdrachten bewust heel summier op het internet, bij interesse kun je altijd even mailen naar hamelink@manit.eu onder vermelding van het aanvraagnummer.

Aanvraagnummer 22015 Werkplek en MS Office (sjabloon) tester

KLANT als organisatie

KLANT is een zorgorganisatie die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van haar klanten. We zijn er vooral voor kwetsbare ouderen. Zowel thuis als in onze zorgcentra. We zijn actief in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Als het nodig is staan onze vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om de juiste hulp en ondersteuning te bieden. Samen met andere zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Persoonlijk en altijd nabij.

Project invoering 365 bij KLANT

Binnen KLANT zijn we vanuit het project KLANT Verbindt bezig met de invoering van Teams als samenwerkingsplatform, Office 365 en het vernieuwen van de werkplek apparatuur.

Werkplek en MS Office (sjabloon) tester

Het zorgvuldig testen maakt onderdeel uit van de invoeringsstrategie. Naast het testen van de werkplek en de basis applicaties, gaan we ook veel gebruikte sjablonen uit de Office Suite en sjablonen van uit diverse bedrijfstoepassingen, zoals ONS/Nedap en Visma, testen. Het is belangrijk dat we vanuit ICT borgen dat de hulpmiddelen die wij de gebruikers binnen KLANT aanbieden, werkend worden opgeleverd. Om dit te verzorgen, zijn we op zoek naar een tester die naast het uitvoeren van de testen, ook in staat is om samen met andere collega’s binnen het projectteam, problemen op te lossen. De nadruk ligt hierbij op het werkend krijgen van alle verschillende sjablonen in 365. Binnen KLANT wordt een mix gebruikt van de lokaal geïnstalleerde Office Suite als ook van de online beschikbaar gestelde Office Suite. Hierbij is het van belang om een goed onderscheid te kunnen maken welke zaken in beide omgevingen werkend te krijgen zijn of waarbij een lokaal geïnstalleerde Office Suite noodzakelijk is.

Kortom: wat we in jou zoeken is zowel de vaardigheid om gestructureerd testen in verschillende scenario’s uit te voeren als ook de competenties om binnen de Microsoft 365 omgeving sjablonen aan te passen en werkend te krijgen.

Functie eisen

 1. Je beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau en beheerst de nederlandse taal
 2. Je hebt een aantal jaren ervaring als tester
 3. Je beschikt over diepgaande kennis over de microsoft office suite en hebt kennis en ervaring in het maken van sjablonen in de verschillende Microsoft Office producten (met name Word en Excel)
 4. Je bent op de hoogte van de verschillende test aanpakken
 5. Je bent communicatief, sociaal en gelooft in het werken vanuit en met een team, om zo tot gezamenlijke prestaties te komen.
 6.  Je bent klant- en oplossingsgericht

Aanvraagnummer 22014 Test coördinator

Project 365 bij Klant

Binnen Klant zijn we vanuit het project Klant Verbindt bezig met de invoering van Teams als samenwerkingsplatform, Office 365 en het vernieuwen van de werkplek apparatuur.

Testen

Het zorgvuldig testen maakt onderdeel uit van de invoeringsstrategie. Zowel de verschillende werkplek types en, mobiel en vast, de applicaties waar binnen Careyn mee gewerkt wordt, gebruikte sjablonen gaan de komende periode door getest worden. Dit om te waarborgen dat de omgeving voldoet aan de eisen en wensen van de organisatie en haar gebruikers. Nadat vanuit ICT testen positief zijn uitgevoerd, worden door de gebruikersorganisatie acceptatie testen uitgevoerd.

Test coördinator

Om het testen in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar een ervaren test coördinator. Deze dient ervoor zorg te dragen dat de testen gestructureerd, doelgericht en efficiënt, binnen planning worden uitgevoerd. De testresultaten worden vastgelegd in testrapporten. Voor het verwerken van de bevindingen wordt gebruik gemaakt van Topdesk.

Van jou wordt gevraagd om zowel het testproces binnen ICT (in de teststraat) alsook de testen binnen gebruikersorganisatie (in de proeftuin) te coördineren, te plannen en op te volgen. Samenwerken, probleemoplossend en klantgericht werken, zijn hierin essentieel.

Functie eisen

 1. Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau en beheerst de nederlandse taal
 2. Je hebt een aantal jaren ervaring als testmanager of test coördinator
 3. Je bent op de hoogte van de geldende testmethodieken
 4. Je bent communicatief, sociaal en gelooft in het werken vanuit en met een team, om zo tot gezamenlijke prestaties te komen.
 5. Je bent klant- en oplossingsgericht.
 6. Je hebt ervaring met het schrijven van testplannen en rapporten

Reacties naar : hamelink@manit.eu


De Privacyrichtlijn en de daarop gebaseerde Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) komen te vervallen. De komst van de AVG brengt nieuwe verplichtingen met zich mee voor het bedrijfsleven, en niet in de laatste plaats voor de sectoren die zich bezig houden met zzp’ers, uitzenden, detachering, payrolling en arbeidsbemiddeling. Onder de AVG krijgen betrokkenen (de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) meer en verbeterde privacyrechten. Rechten die ook al golden onder de Privacyrichtlijn en de Wbp blijven bestaan, zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Er wordt echter ook een aantal nieuwe rechten geïntroduceerd.

Indien je ons je CV wilt sturen, verzoeken we je om onderstaande formulier “toestemming verwerking persoonsgegevens aan ons getekend te sturen, zodat helder is wat we er mee doen. Wij zullen nooit informatie van CV’s delen zonder je daarover eerst toestemming te vragen. Formulier : https://www.manit.nl/wp-content/uploads/2018/06/Toestemming-verwerking-persoonsgegevens-aanvraag.doc

Stuur daarna je CV dan naar info@manit.eu

Persoonlijk contact is de sleutel van ons succes.